Synthesis of a mRNA vaccine based on polymeric nanoparticles to prevent covid-19 infection

Autor/a

Simón Codina, María Blanca

Abstract

L'encapsulació de l'ARNm en nanosistemes com a sistemes de lliurament de vacunes gèniques ha experimentat un augment exponencial en els últims anys, ja que les vacunes d'ARNm representen una alternativa prometedora a les vacunes convencionals per la seva eficàcia, desenvolupament ràpid, producció de baix cost i seguretat.
Tanmateix, malgrat els nombrosos avantatges que presenten, la seva aplicació en tractaments clínics encara és limitada per problemes de seguretat. La majoria d'aquests problemes estan relacionats amb l'acumulació hepàtica d'aquests nanosistemes o la incapacitat de transfectar cèl·lules immunitàries.
En aquest context, aquest estudi se centra en la complexació de molècules d'ARNm en poli (β-amino èsters) (OM-PBAEs) modificats a l'extrem d'oligopèptids per formar nanopartícules discretes (NP). Està demostrat que els NPs d'ARNm: KH-PBAE permeten una transfecció segura i eficient de cèl·lules presentadores d'antigen (APC) in vitro, permetent així l'expressió de proteïnes antigèniques, codificades en l'ARNm, per provocar una resposta immune.
Per tant, es confirma que l'OM-PBAE es pot utilitzar per dissenyar enfocaments d'immunoteràpia basats en ARNm per transfectar APC i desencadenar respostes immunes per combatre tumors o malalties infeccioses.

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Fornaguera i Puigvert, Cristina

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-07-21