Tesis IQS 2020

Tesis IQS 2020

 

Tesis defensades el 2020 i dirigides per personal docent d'IQS (School of Engineering i School of Management).

Seleccionar cada títol per ampliar informació (abstract, text complet, etc.).

 

Study of microplastics role in seawater based on collected samples across the oceans during the Barcelona World Race 2015

Autor/a:
Singla Milà, Mireia

Director/a:
Borrós Gómez, Salvador 
Broto Puig, Francesc  

Departament:
IQS SE - Química Analítica i Aplicada

Data defensa:
2020-10-08