Transacciones de fusión y adquisición en Alemania 2017-2018

Autor/a

Roset Cruz, Sergi

Abstract

En aquest treball s’analitzen les transaccions de fusions i adquisicions que s’han anunciat en el mercat alemany durant els anys 2017 i 2018. El principal objectiu ha estat realitzar un anàlisi de les operacions, així com determinar l’existència o no de diferències entre el valor mig de les transaccions en funció de factors determinants del preu. S’ha pogut comprovar que en les transaccions analitzades no existeixen moltes diferències.

Paraules clau: Alemanya; Fusió i adquisició;2017 i 2018; U Mann Whitney

 

Director/a

Martínez Blasco, Mónica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-06-10