Use of the EinScan-SP 3D Scanner (Reverse Engineering)

Autor/a

Walter Pallarés, Patricia

Abstract

En enginyeria mecànica, l’Enginyeria Inversa és un procés mitjançant el qual es recrea un objecte existent de manera digital. El primer pas en un flux de treball d’enginyeria inversa és captar amb precisió les dimensions de la peça a recrear. Un escàner 3D pren les mesures de la peça formant un núvol de punts. A continuació, el software de l'escàner crea un arxiu STL d'aquest núvol de punts que pot importar fàcilment a un programa de disseny assistit per ordinador (CAD).
Aquest projecte inclou diferents aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar un escaneig 3D amb l’escàner EinScan-SP, com per exemple, què tipus d’objectes es poden escanejar i fins a quin punt pot arribar aquest tipus d’escàner.
El projecte també inclou totes les especificacions necessàries per tenir un escaneig exitós de manera que l’arxiu CAD s’obtingui correctament per a futurs projectes o fins i tot per considerar el concepte d’Enginyeria Inversa.

 

Director/a

Vinel, Serge

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-22