Vehiculización de fármacos en nanopartículas de quitosano

Autor/a

Pérez Biel, Ana

Abstract

En els últims anys s'ha registrat un augment en la incidència d'infeccions per fongs, fet que s'ha associat a l'augment de resistències a fàrmacs antifúngics. Com a conseqüència, els tractaments de primera línia disminueixen la seva eficàcia, complicant-se les infeccions i podent arribar a ser letals. Per això, la nanotecnologia obre pas a noves alternatives a l'administració convencional d'antifúngics, sent les nanopartícules un portador de fàrmacs amb un ampli potencial de desenvolupament. El present Treball de Fi de Grau té l'objectiu de preparar nanopartícules de quitosà per a la encapsulació de voriconazol. La part experimental ha consistit en la formació de les nanopartícules mitjançant la tècnica de gelificació iònica, la qual es basa en les interaccions electrostàtiques que es produeixen entre el quitosà i el tripolifosfat de sodi. S'han estudiat diferents paràmetres claus per optimitzar la mida de les nanopartícules, entre ells: el tipus de quitosà, la quantitat òptima dels components, la relació entre quitosà/tripolifosfat de sodi, l'ordre d'addició i el temps d'agitació. La mida de les nanopartícules i l'índex de polidispersitat s'ha estudiat mitjançant la tècnica de Dispersió Dinàmica de la Llum i la possible degradació de les nanopartícules mitjançant la tècnica de termogravimetria. Com a resultat de l'experimentació s'han obtingut nanopartícules de quitosà amb una mida mitjana al voltant de 100nm. La mida mitjana òptima de les nanopartícules amb fàrmac encapsulat ha sigut entre 87-144nm.

 

Director/a

Artalejo Ortega, Beatriz
Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07