We Analyse. Estudio de la viabilidad de una empresa de servicios dedicada al análisis exhaustivo de las redes sociales a través de técnicas de Data Science

Autor/a

Lluch, Francesc 
Novell, Patricia  

Abstract

El present pla de negoci té com a objectiu avaluar la viabilitat de la posada en marxa d'una empresa de serveis, concretament, una consultoria de Data Analytics, que utilitzant tècniques de Data Science, ofereix la possibilitat d'analitzar l'entorn de les marques i dels seus productes o serveis, mitjançant l'anàlisi exhaustiu de les xarxes socials, a través de comentaris i publicacions que realitzen tot tipus d'usuaris.
Per a això, s'ha realitzat una sèrie d'estudis per observar la viabilitat que té aquesta empresa per fer-se un lloc en el mercat actual. Segons els resultats obtinguts, sembla un negoci assequible i viable, ja que, seguint un pla de vendes conservador, l'empresa començaria a obtenir beneficis a principis del tercer any.

 

Director/a

Olivé Tomàs, Antoni  

Estudis

IQS SM - Màster en Gestió d’Empreses Industrials

Data

2020-05-28