Undergraduate Program in Chemistry (GQ)

Undergraduate Program in Chemistry (GQ)

Final degree project for the Undergraduate Program in Chemistry (School of Engineering).

Select each title to expand information.

Diseño de una estrategia sintética combinatoria para derivados de la Tafenoquina, en la búsqueda de nuevos compuestos precandidatos con actividad frente a Plasmodium vivax

Author:
Aranda Roca, Patricia

Director:
Teixidó Closa, Jordi
Estrada Tejedor, Roger

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2021-02-21

Disseny de noves formulacions elastomèriques per a la millora de les propietats mecàniques dels guants quirúrgics

Author:
Borrós Cullell, Ramon

Director:
Agulló Chaler, Núria
Francesc Julian, Joan

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Pharmacy

Date:
2021-06-20

Enzymatic synthesis of human milk oligosaccharides: towards an enzymatic cascade for lacto-N-tetraose production with engineered glycosynthases

Author:
Gayet Mas, Helena

Director:
Planas Sauter, Antoni
Fauré, Régis

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2021-06-20

Enzyme-powered nanoparticles for gastrointestinal drug delivery

Author:
Blasi i Moreno, Ferran

Director:
Sánchez, Samuel
Fornaguera i Puigvert, Cristina

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Fecha:
2021-09-07

Estratègia de síntesi d’un hidrogel pel tractament del despreniment de retina regmatogen

Author:
Querol Pérez, Gisela Carlota

Director:
Borrós Gómez, Salvador 
Fornaguera Puigvert, Cristina

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-07-22

Estudi de l'anàlisi de PCBs en pigments

Author:
Guinovart Castán, Laura

Director:
Díaz Ferrero, Jordi

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-02-14

Estudi de la presència i determinació dels PFCs en biota aquàtica

Author:
Pineda Puig, Laura

Director:
Díaz Ferrero, Jordi
Gómez Canela, Cristian

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-06-15

Estudi de l’al·losterisme en el receptor CXCR4

Author:
Parra Tejedor, Carles

Director:
Gibert Bosch, Albert
Estrada Tejedor, Roger

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-06-15

Estudi sobre el recobriment de nanopartícules de plata amb biocorones com a teràpia alternativa als antibiòtics

Author:
Rivero Farré, Albert

Director:
Texidó Bartés, Robert

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-09-08

Estudi sobre la determinació i presència d’UP-PCBs en pigments

Author:
Losada Baranera, Mar

Director/a:
Díaz Ferrero, Jordi

Degree:
IQS SE - Undergraduate Program in Chemistry

Date:
2020-06-16