Design and elaboration of novel drug eluting stents to produce tailored releases aiming for the reduction of restenosis after implantation

Autor/a

Ponce Arrones, Alberto 

Abstract

Les malalties d'artèria coronària són el tipus més comú de malaltia cardíaca, matant a més de 385,000 persones anualment. Fins a la data, s'han provat moltes estratègies diferents a l'hora de plantejar tractaments que mantinguin les respostes inflamatòries al mínim. Entre aquests, l'ús de nanopartícules, recobriments multicapa i teràpia gènica destaquen com algunes de les estratègies terapèutiques noves més prometedores. L'ús de stents cardíacs s'ha mantingut al llarg dels anys amb diferents dissenys i recobriments, aconseguint millors resultats amb cada nova generació. Encara que el seu ús està justificat, els seus resultats no són òptims, creant la necessitat de desenvolupar millors estratègies per tractar aquest tipus de malalties. Entenem que un control total de l'alliberament de la càrrega farmacològica d'un dispositiu mèdic pot canviar profundament els resultats d'un pacient, convertint-se així en una prioritat del nostre treball. Presentem una forma de produir recobriments, a escala industrial i de laboratori, orientats per a dispositius mèdics i que s'utilitzen per produir recobriments multicapa a mida per stents amb alliberament de fàrmac. A més d'això, també es presenta un enfocament per tractar malalties d'artèria coronària a través de la teràpia gènica amb nanoportadors, el que obre noves possibilitats per a tractaments localitzats emprant stents amb alliberament de fàrmac. Començant amb l'elaboració de metodologies i instruments necessaris per a produir recobriments a mida, es creen i estudien nous dissenys de stent al llarg d'aquest treball. Això permet la producció de nous recobriments i sistemes d’alliberació els quals són provats in-vitro i in-vivo per demostrar la seva efectivitat. En conclusió, aquesta tesi demostra que es pot aconseguir un alliberament de fàrmacs a mida mitjançant dissenys multicapa i alliberament amb nanoportadors, aplicable a stents amb alliberament de fàrmac per obtenir una reducció en les taxes de reestenosi amb resultats prometedors.

TDX

 

Director/a

Borrós Gómez, Salvador 
Ramos Pérez, Víctor   

Departament

IQS SE - Bioenginyeria

Data de defensa

2020-07-17