3D Bioprinting of b cell spheroids within collagen-based biomaterial

Autor/a

Bofill Bonet, Carles  

Abstract

La diabetis tipus I és una malaltia autoimmune que afecta a les cèl·lules productores d’insulina del pàncrees. La fisiopatologia d’aquesta malaltia es basa en una alteració dels nivells de glucosa en sang que deriva en diferents complicacions, principalment vasculars i multiorgàniques. Actualment el tractament principal es basa en l’administració d’insulina exògena, però aquesta estratègia resulta no ser del tot efectiva ja que proporciona un tractament simptomàtic però no una reversió de la malaltia a llarg termini.
En aquest treball, una nova estratègia terapèutica basada en la teràpia de reemplaçament cel·lular mostra resultats prometedors.Concretament a partir de tècniques de bioimpressió en tres dimensions, s’aconsegueix l’enginyeria d’esferoides que contenen cèl·lules b envoltades d’una matriu de col·lagen (principal component de la matriu extracel·lular en els éssers humans). Aquests esferoides posteriorment són tractats amb diferents
condicions per millorar les seves propietats entre les quals destaca la rigidesa i la mida del poro, fet que permet augmentar l’evasió del sistema immunològic. En aquest treball s’ha demostrat la viabilitat de les cèl·lules b
inserides en una matriu de col·lagen en diferents condicions. Així com, la seva capacitat de síntesis i secreció d’insulina. També és demostra que aquests esferoides es poden implantar en models animals sense apreciar cap alteració. Aquests descobriments permetran en un futur a l’enginyeria de sistemes exvivo simular diferents òrgans. Aquests sistemes, anomenats organs-on-a-chip encaminaran la medicina en l’ús d’estratègies terapèutiques individualitzades, així com facilitaran els estadis preclínics en el desenvolupament de noves ubstàncies terapèutiques a partir de la monitorització de malalties.

 

Director/a

Fornaguera Puigvert, Cristina
Ramón-Azcón, Javier

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-09-09