Abastecimiento de agua en Tanzania

Autor/a

Puig García Capelo, Marta

Abstract

Es realitza un estudi per a satisfer les necessitats d'abastament d'aigua en un col·legi de nova obra a la regió d'Arusha, Tanzània.
El projecte es divideix en tres blocs: en primer lloc, el desenvolupament previ on es resolen les inquietuds bàsiques: localitzar aigua subterrània a la zona desitjada i finançar el projecte. En segon lloc, un cop aprovada la viabilitat del projecte, s'estudia el marc teòric per tenir un coneixement bàsic del funcionament de sistema i les seves parts. Finalment, i més interessant, l'execució real de sistema que proveirà d'aigua potable als nens i personal de l'escola.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-19