Acrylic Emulsions for Flexible Cementitious Membranes

Autor/a

Sitjà Torrens, Carolina

Abstract

El producte Carboset® X-Flex100 és un polímer acrílic basat en aigua, fabricat per Lubrizol Advanced Materials a través d’un procés de polimerització en emulsió. S’utilitza per crear membranes altament flexibles i resistents a l’aigua, un cop el polímer és barrejat amb ciment.
Aquest projecte s’ha focalitzat en l’estudi i la millora de la polimerització en emulsió del Carboset® X-Flex 100, així com l’estudi del seu comportament amb i sense ciment, tenint en compte la seva aplicació final. El projecte es va dividir en tres parts. La primera es va dedicar a estudiar dos nous processos de polimerització, que donarien lloc a
dues noves resines polimèriques: el Carboset X-Flex 200 i el 300. Els resultats van mostrar diferències considerables en les propietats mecàniques de les resines, com ara el peel i el shear, i també un comportament diferent un cop s’havien barrejat amb ciment. Aquestes diferències en les propietats són atribuïdes al contingut en gel: les propietats mecàniques de les resines, amb i sense ciment, milloraven quan el contingut en gel era major. En la segona part, es va estudiar l’ús d’un surfactant polimeritzable en comptes d’un de convencional, durant el procés de polimerització. Els resultats mostren que utilitzar un surfactant polimeritzable duplica la resistència a l’aigua de la resina polimèrica, en comparació amb l’estàndard. La barreja amb ciment també presenta una millor resistència a l’aigua, ja que la superfície de les mostres resisteixen la decoloració i la degradació deguda al contacte amb aigua durant més temps. L’última part va consistir en millorar el producte Carboset® X-Flex 100, tant durant la polimerització com de cara a la aplicació final, mitjançant post-adicions. Es va aconseguir una millor estabilitat durant la polimerització a través de modificacions en la concentració de surfactant i mitjançant l’adició d’un tampó que va augmentar el pH durant el procés. Les propietats mecàniques del producte amb ciment van ser millorades amb l’adició d’un desescumant i d’un agent dispersant.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles
Escuriet, Sergio  

Estudis

IQS SE - Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

Data

2021-09-08