Análisis de ciclo de vida de una producción en una empresa de moda

Autor/a

Beltran Monreal, Eduardo

Abstract

La indústria de la moda té un gran pes en l'economia global. És la indústria més permeable als canvis de la societat en estil, així com provoca els canvis d'estil de la societat. Entre l'alta costura i la venda a l'detall, la indústria tèxtil mou milions d'euros a l'any i engloba molts processos a l'hora de la fabricació dels seus productes, mostrant-se sempre com una constant. A causa del gran volum de productes que genera la necessitat de matèria primera també és molt gran, tenint en compte això últim i la gran quantitat de processos que té la indústria impla un gran impacte en el medi ambient. Per això aquest treball permet mostrar com la combinació de metodologies com Life Cycle Assessment (LCA) o Enviromental Profit and Loss al costat d'una eina interna per a les empreses, poden ajudar a obtenir informació sobre els impactes de la seva producció abans de tirar-la endavant.
Gràcies a aquesta informació també permet que les empreses puguin prendre decisions a l'hora d'implementar projectes enfocats a la sostenibilitat i el respecte a l'entorn. A la part teòrica de la feina es comenta com aquesta actualment la indústria de la moda en matèria de sostenibilitat i com funcionen les metodologies LCA i EP & L. D'altra banda en la part pràctica es realitza un estudi de comparació de diverses peces i la seva possible alternativa amb menor impacte ambiental. La indústria de la moda té un gran pes en l'economia global. És la indústria més permeable als canvis de la societat en estil, així com provoca els canvis d'estil de la societat. Entre l'alta costura i la venda a l'detall, la indústria tèxtil mou milions d'euros a l'any i engloba molts processos a l'hora de la fabricació dels seus productes, mostrant-se sempre com una constant. A causa del gran volum de productes que genera la necessitat de matèria primera també és molt gran, tenint en compte això últim i la gran quantitat de processos que té la indústria impla un gran impacte en el medi ambient. Per això aquest treball permet mostrar com la combinació de metodologies com Life Cycle Assessment (LCA) o Enviromental Profit and Loss al costat d'una eina interna per a les empreses, poden ajudar a obtenir informació sobre els impactes de la seva producció abans de tirar-la endavant.
Gràcies a aquesta informació també permet que les empreses puguin prendre decisions a l'hora d'implementar projectes enfocats a la sostenibilitat i el respecte a l'entorn. A la part teòrica de la feina es comenta com aquesta actualment la indústria de la moda en matèria de sostenibilitat i com funcionen les metodologies LCA i EP & L. D'altra banda en la part pràctica es realitza un estudi de comparació de diverses peces i la seva possible alternativa amb menor impacte ambiental.

Paraules clau: LCA, E P & L, sostenibilitat, impacte ambiental, indústria de la moda, Premi Score.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-20