Análisis de valor de la infraestructura y de la logística del Corredor del Mediterráneo en la Península Ibérica

Autor/a

Miquel Rosell, Laura

Abstract

El Corredor Mediterrani, juntament amb vuit altres corredors, forma part de l’estratègia de la Comissió Europea de crear una xarxa logística, eficient i competitiva, que optimitzi i agilitzi el tràfic de mercaderies dins la Unió Europea. Per tal de complir aquests objectius, és precís disposar d’una xarxa d’infraestructures de qualitat amb uns paràmetres comuns de funcionament i que siguin ambientalment sostenibles.
Es realitza un anàlisi de l’estat actual del Corredor Mediterrani a la Península Ibèrica. Per a això, es proposen uns determinats KPIs que permetin caracteritzar el seu estat, detectar deficiències i proposar possibles millores.
L’estudi es realitza recopilant i contrastant un gran volum de dades provinents de diferents fonts. Aquestes dades han estat sotmeses a un anàlisi crític, sent comparades, verificades i, en ocasions, reelaborades.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-02