Análisis del comportamiento mecánico de las aleaciones de aluminio AW 5754 y AW 6082, para su uso en las industrias del transporte y la construcción

Autor/a

Murillo Estrella, Alex

Abstract

L'alumini és dels un materials més utilitzats en el món avui dia. En concret, els aliatges AW-6082 i AW-5754 s'apliquen, principalment, en les indústries de l'transport i construcció.
El propòsit d'aquest projecte és comparar les dues aliatges entre elles, mitjançant assajos de tracció realitzats amb una màquina universal. Com a part d'aquest estudi, s'aplicaran tractaments tèrmics a aquests aliatges per analitzar els efectes que aquests tenen sobre les seves propietats mecàniques. També es realitzarà la simulació de l'assaig de tracció mitjançant el programari d'elements finits Abaqus CAE i es compararan els resultats.
L'objectiu final és comprendre en profunditat el comportament d'ambdues aliatges, i determinar quina d'elles és més apropiada, amb quin tractament i en quina temperatura, per a aplicacions específiques de tots dos sectors.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni
Abad Roldán, Manuel David 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-01