Análisis energético y económico de los métodos de boquilla de presión y de dos fluidos en un equipo de secado por atomización

Autor/a

Vera Massana, Marc

Abstract

L'atomització és una tècnica d’assecat per a produir pols a partir d'una dissolució que, en una cambra d’assecat, entra en contacte amb un gas calent. Per a fer-ho, en primer lloc, el producte s’ha de polvoritzar mitjançant diferents estratègies d’atomització, concretament en la indústria farmacèutica destaquen: atomització mitjançant dos fluids o bé per pressió. En aquest Treball de Fi de Grau, s’ha analitzat i conclòs que els consums energètics associats a cadascuna de les estratègies d’atomització són semblants i que la principal diferencia recau en el consum de nitrogen com a gas de procés. D’aquesta manera, s’han aplicat els resultats experimentals de l’estratègia d’atomització per filtre de pressió a la simulació d'una campanya de producció per a l'empresa Esteve Química.

 

Director/a

Sempere Cebriàn, Julià
Vilao, Ana ; Brugat, David

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-20