Análisis técnico de la viabilidad energética de diferentes vectores energéticos de origen natural y sintético

Autor/a

Ferrer Talarn, Laia

Abstract

El projecte estudia la viabilitat de combustibles com a font d'energia i analitza la tendència futura de l'ús de combustibles. Per a això, s'ha realitzat un estudi dels processos d'obtenció dels combustibles procedents de la refineria, dels combustibles sintètics, dels biocombustibles i combustibles alternatius. S'ha comparat el cost energètic de producció dels combustibles i el potencial de millora dels processos, segons si els processos estan a preu competitiu de mercat o encara en estudis i assajos de laboratori. S'ha conclòs que actualment els combustibles viables són aquells que tenen origen fòssil; els biocombustibles i els sintètics presenten potencial per a una viabilitat a mig termini, ja que encara no tenen costos competitius. Per una altra banda, l'hidrogen és un combustible inviable a mig termini, ja que el cost energètic seguia sent molt elevat i els processos estan encara en fases experimentals. El projecte també mostra les línies d'investigació actuals per produir combustibles mitjançant el diòxid de carboni atmosfèric i per tant que promouen la descarbonització i disminució de l'efecte hivernacle, com la Captura Directa de carboni o els syn-fuel.

 

Director/a

Gallemí Rovira, Oriol 
Berzosa Rodríguez, Xavier

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-05-29