Antibiotic-resistant bacteria inactivation in water with UVLEDs

Autor/a

Avaro Arnalot, David 

Abstract

En el present estudi, s'investiga l'efecte de dos longituds d'ona diferents UV-LED (255 i 265 nm) i la seva combinació (255/265 nm) en la inactivació d'E.coli sensible a antibiòtics i resistent a antibiòtics. Els antibiòtics provats són Ampicilina, Ciprofloxacina i Sulfametoxazol en concentracions de 64, 4 i 512 mg/L, respectivament. Per a l'aigua contaminada, es va crear una aigua grisa sintètica per ser inoculada amb les dues soques d'E. coli per a la seva posterior desinfecció per radiació UV amb un equip UV-LED a escala de laboratori. L'equip utilitzat és capaç de combinar diferents longituds d'ona, fins a tres al mateix temps. Es va obtenir una reducció d'aproximadament 3-log a concentracions baixes (106 i 107 UFC/ml) a una fluència de 5,5 mJ/cm2 usant una longitud d'ona de 265 nm. Es va obtenir una major reducció de 5-log per concentracions de 108 UFC/ml a una fluència de 12,24 mJ/cm2 amb la longitud d'ona combinada de 255/265 nm. La sensibilitat a la radiació ultraviolada d'E. coli resistent als antibiòtics va ser similar a la de la d’E.coli sensible als antibiòtics. Tot i així es van poder observar algunes diferències experimentalment.

 

Director/a

Auset Vallejo, María

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-16