Application of text mining techniques to identify problem solving patterns in applied statistics

Autor/a

León Contreras, Víctor  

Abstract

Una perspectiva interessant per avaluar activitats obertes és rastrejar i analitzar les accions dels estudiants durant la seva resolució. Per a això, els dashboards poden proporcionar una visió general de la intensitat de la feina, les eleccions fetes pels estudiants en la resolució de l’activitat i el temps necessitat, així com l’estimació d’una qualificació. Aquest seria el cas del dashboard desenvolupat per ASISTEMBE que, juntament amb R Commander Traced, permet obtenir i analitzar les traces dels estudiants mentre realitzen una activitat d’estadística. Aquesta versió modificada d’R Commander permet obtenir tots els registres dels estudiants durant l’activitat, és a dir, la seqüència d’accions que realitzen. El dashboard analitza visualment part de la informació continguda en els registres i representa l’acompliment dels estudiants al llarg de l’activitat. En aquest projecte, es realitza una anàlisi d’aquests registres per detectar patrons de similitud entre els estudiants i identificar accions comunes. A més, els registres dels estudiants s’han representat com una seqüència d’esdeveniments utilitzant la funció principal d’R continguda en cadascuna de les accions. Les visualitzacions desenvolupades per a la resolució de la feina s’han integrat en el dashboard. Això permet obtenir una visió general del rendiment de l’alumne i possibles patrons de resolució sense considerar cap ruta de solució predefinida.

 

Director/a

Gallemí Rovira, Oriol 
Berzosa Rodríguez, Xavier

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-29