Applications of the Aza-Michael Reaction in Flow Chemistry for the Synthesis of API

Autor/a

Alkayal, Housam

Abstract

S'exploren diferents condicions de reacció específiques de la reacció d'aza-Michael, que es poden utilitzar en combinació amb la química de flux per millorar la producció d'API industrial. Aquest projecte consisteix en l'ús de diferents acceptors Michael i donants tipus aza, per ampliar l'aplicabilitat del mètode en col·laboració amb una empresa industrial. Per a això, el treball inclou l'ús de 4vinylpyridina i diferents amines, tant en batch com en flux, per fer una comparació directa entre elles. A més, els resultats es comparen amb els obtinguts amb 2-vinylpyridina, també en batch i en flux. S’observa que el comportament de la barreja de 4-vinilididina amb la solució aquosa d'una sal d'amina proporciona una sola fase, a diferència de la de 2-vinilpiridina, que en dona dues, aquest fet potser es deu a la formació de micel·les. En treballs anteriors amb 2-vinilpiridina es va comprovar que l'augment de la temperatura en millorava el rendiment i la selectivitat. No obstant això, per a la piridina de 4 vinils, l'augment de la temperatura fa que els rendiments baixin. Els millors resultats de conversió, rendiment i selectivitat s'obtenen augmentant el temps de residència en el reactor de flux.

 

Director/a

Sempere Cebriàn, Julià

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2021-09-21