Assesing the effects of bacterial cellulose on wounded plant tissues

Autor/a

Torras Otaola, Josep Mª

Abstract

Investigacions anteriors han demostrat com la cel·lulosa bacteriana pot millorar la capacitat de regeneració de les plantes amb diversos gens identificats com a possibles candidats responsables d'aquesta millora. L'objectiu d'aquest treball és entendre quins d'aquests gens tenen un impacte més gran en aquesta resposta. Per fer-ho, es duen a terme dos tipus d'experiències. Un basat en un enfocament de genètica inversa on s'han eliminat línies de llavors mutants on un dels gens s'ha eliminat per veure l'impacte fenotípic que això té en la capacitat regenerativa de la planta quan ha estat tractada amb cel·lulosa bacteriana. Un altre basat en un enfocament d'enginyeria genètica on les plantes silvestres s'estan introduint (mitjançant la tècnica Greengate) una proteïna fluorescent en els gens d'interès per observar i quantificar la resposta en condicions de cel·lulosa bacteriana. Els resultats de la primera experiència assenyalen que l'ELP és el principal gen que causa la millora, tot i que els resultats no són concloents i s'hauria de dur a terme més investigacions. Després d'acabar les transformacions dels segons experiments, es van obtenir diverses llavors mutants, però les experiències amb la cel·lulosa bacteriana no es van poder acabar a temps. Per tant, aquesta darrera experiència s'ha de continuar i acabar per comprovar si l'expressió dels gens està relacionada amb la cel·lulosa bacteriana.

 

Director/a

Leivar Rico, Pau
Sánchez, Núria

Degree

IQS SE - Undergraduate Program in Biotechnology

Date

2021-09-07