Automatización del suministro de componentes de automóvil mediante vehículos de guiado automático y diseño del layout de una zona picking

Autor/a

Carner Roca, Jana

Abstract

El present treball es centra en automatitzar part del subministrament de components de tres models de vehicles diferents. En total es proporcionen més de cent setanta peces que han de ser transportades des del magatzem de compres fins a les instal·lacions de planxisteria.
L’automatització té com a objectiu incrementar la productivitat del procés de subministrament. Concretament, es fa ús de vehicles autodirigits i es crea un nou layout per a la zona picking. L’estudi del projecte s’ha realitzat en dues fases; una primera dissenyada i executada durant l’últim trimestre del 2019, i una segona on s’han estudiat dos escenaris alternatius a la primera, capaços de contemplar diferents estratègies futures de la planta automobilística. Les fases s’han efectuat avaluant la quantitat de contenidors i carros necessaris, les rutes dels fluxos logístics, les especificacions tècniques i la saturació tant dels vehicles de guiat automàtic com del magatzem vertical, i finalment, el procés òptim a seguir pels treballadors involucrats.

 

Director/a

Pujol Amat, Carles 
Espasa Sempere, María Luisa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-02