BeSocial

Autor/a

Nart Torrens, Âlex
Verdura Casas, Marc

 

Abstract

En els darrers anys, hi ha hagut un augment considerable de ruptures en les parelles i la pandèmia ocasionada pel Covid-19 ha provocat una disminució i, fins i tot, la inexistència de les relacions socials entre les persones.
BeSocial neix com a conseqüència i per donar solucions a aquests factors esmentats. El pla d'empresa següent tracta d'elaborar un pla de negoci per a la creació d'una empresa dedicada a organitzar esdeveniments i activitats per a persones singles. L'objectiu principal de l'empresa és establir vincles socials entre les persones singles, però en cap cas no s'identifica com un negoci enfocat per buscar parella.
D'aquesta manera, analitzarem els antecedents que ens han portat a elaborar aquest treball, així com la motivació i l'interès en aquest. S'analitzarà l'entorn on es trobarà l'empresa, que es caracteritza per un mercat en tendència creixent i amb noves oportunitats que BeSocial intentarà explotar. L'evolució tecnològica contínua, on les xarxes socials cada vegada tenen més pes seran una eina fonamental per entendre la proposta i l'estratègia del projecte empresarial explicat a continuació. Un cop s'hagi explicat com funciona l'empresa i les diferents activitats i esdeveniments que ofereix als seus clients juntament amb les estratègies de màrqueting, es detalla el pla d'operacions.
BeSocial se situarà a Barcelona, ​​igual que la majoria de les activitats, que també es realitzaran a aquesta ciutat i ajudaran a l'acostament amb els seus clients. A continuació, es justifica la forma legal de l'empresa, que en aquest cas es fa servir la Societat de Responsabilitat Limitada i es detallaran les principals característiques i requisits per formar aquest tipus de societat. L'empresa inicialment estarà formada per dos socis que també seran els dos únics treballadors de BeSocial. Finalment, es definirà el pla financer justificant la realització del projecte, així com la viabilitat econòmica amb la presentació de diferents comptes anuals. També es detallaran tres escenaris (realista, pessimista i optimista) per realitzar la previsió de vendes i tenir un coneixement més gran de com pot evolucionar l'empresa en diferents situacions. Un cop realitzats els diferents comptes anuals amb les respectives ràtios durant tres anys, BeSocial considera que els resultats que ha obtingut són molt bons i favorables per poder iniciar l'activitat amb èxit.

 

Director/a

Martínez Guillén, Carmen

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-06-04