BOXWAVE

Autor/a

Balagué Vallabriga, Llorenç
Nicolau Samper, Ignasi

Abstract

El projecte en qüestió tracta sobre un innovador electrodomèstic, més concretament, una carmanyola portàtil, capaç d'escalfar qualsevol menjar, en qualsevol lloc, sense la necessitat d'estar connectada a la corrent. El business pla té com a objecte cobrir la necessitat de totes aquelles persones que no es poden escalfar el menjar preparat de casa, ni a l'oficina ni a ocasionals excursions a la muntanya o a la platja i / o en acampades; alguna cosa molt comú a tota Espanya gràcies a la diversitat de paisatges, espais rurals i muntanyes que hi ha.
Es tracta d'un producte innovador en el qual tenim una gran confiança dipositada ja que el seu disseny revolucionari ens permetrà assolir l'atenció d'un gran nombre de persones. El producte en si està dividit en dues parts principals, la tapa i la base. La tapa fa possible tot el funcionament de les microones ja que és en ella on estan integrats tots els components tècnics, per a la creació de les microones. Nosaltres, ens encarregarem d'acoblar la tapa i la base per a la posterior venda o distribució. Tindrem concretament dos models de venda diferents. Primerament, la venda directa al consumidor. Mitjançant la nostra pàgina web, el client podrà comprar el nostre producte online per 75 €. D'altra banda, el nostre model d'ingressos més important serà el de la venda en massa o venda al distribuïdor (MediaMarkt, El Corte Inglés ...). És a dir, vendrem el nostre producte en gran quantitat a un preu més proper al preu de cost, concretament, a 60 €. D'aquesta manera, tindrem més facilitat d'arribar al consumidor i que aquest ens conegui, però, en canvi, els nivells de producció han de ser molt més elevats. L'empresa, inicialment estarà constituïda per un equip de 5 empleats, dos gerents, 2 operaris i un comercial. A partir del segon i de tercer any, el creixement d'ingressos i clients, farà necessari un augment de la plantilla pel que fa a operaris i comercials. Quant el finançament, és important comentar que el capital social inicial serà de 150.000 €, aportats en un 50% per cadascun dels dos socis. Volem destacar també, com es veurà més endavant, que el primer any tindrem pèrdues però que a partir del segon any, segons les nostres prediccions financeres, recuperarem les pèrdues del primer any. Ja en el tercer any l'increment de guanys serà exponencial. Finalment, voldríem comentar que la base d'aquest projecte resideix en la hipòtesi del disseny i del desenvolupament de la tapa. Aquest component es durà a terme per un grup d'enginyers externs a l'empresa i el seu cost i el de la patent anirà a càrrec nostre.

 

Director/a

Banqué, Francesc
 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-10