Caracterización de un horno tubular para la evaluación de los gases formados en procesos de incineración y pirólisis de muestras sólidas

Autor/a

Carbonell Aranda, Enric

Abstract

En aquest projecte s'ha construït un forn tubular per poder simular el procés de combustió de residus a petita escala de forma controlada, i així estudiar els paràmetres que influeixen en les emissions de contaminants i per poder minimitzar l'impacte ambiental. Aquest canvi d’escala requereix adaptar tots els processos de control a uns mesuradors i actuadors adequats.
Mitjançant un cargol connectat a un motor, el qual és controlat amb una placa Arduino, i el codi que es desenvolupa, és possible actuar sobre la velocitat d'introducció del residu sòlid al forn. Mitjançant un potenciòmetre l'usuari és capaç d'ajustar la velocitat d'introducció de la mostra a la desitjada, veient a la pantalla LCD la velocitat assignada. Amb la pressió del botó instal·lat, la mostra és introduïda al forn gràcies a la transmissió de moviment del cargol que gira, a la navecilla que conté la mostra, mitjançant la força de dos imants de neodimi que els connecta.
Amb un termoparell i un controlador de temperatura, és possible establir la temperatura desitjada de combustió o piròlisi.
S'ha estudiat també el rang de treball de l'forn tubular per a la detecció de la formació de dioxines i furans amb diferents condicions de procés.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol
Palmer Comas, Damià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-09-07