Caso práctico de planificación financiera. Familia Crusellas Faura

Autor/a

García de Arboleya Landeta, Xavier

Abstract

Amb aquest treball es pretén fer la planificació financera de la família Crusellas Faura amb unes característiques concretes. Aquesta planificació part de la situació actual, passant per la venda de l'empresa familiar i inclou els diversos objectius de la família al llarg dels propers anys com són els estudis dels fills, la planificació de la jubilació o altres necessitats de la família.
Per assolir els objectius breument exposats es plantejarà una reforma integral de les seves inversions. Es suggeriran diverses mesures per poder complir aquests objectius com són la inversió immobiliària, la participació en fons d'inversió o la inversió en plans de pensions. I finalment s'analitzarà si amb les mesures plantejades s'arriben a complir tots els objectius, que com veurem en l'apartat de conclusions s'assoleixen folgadament.

 

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-06