Cellular Delivery of Cas9/sgRNA RNPs by hydrophobic Oligoamino Amides

Autor/a

Dorrer, Sarah  

Abstract

La teràpia gènica està adquirint un interès creixent per la seva aplicació universal al tractament del càncer i altres malalties genètiques. Per tant, l'enginyeria genètica s'ha convertit en una eina fonamental i poderosa dirigida a: anomalies genètiques, epigenètiques i transcriptòmiques que causen malalties. El descobriment de CRISPR-Cas9 és molt prometedor a causa de la capacitat de dirigir-se cap al ge-noma específic i precís in vitro i in vivo. Un dels majors problemes de la transfecció CRISPR-Cas9 a través de RNP és la disminució de l'eficiència in vivo causada per la degradació enzimàtica abans d'arribar al destí, així com la baixa permeabilitat cel·lular. Per això, hi ha la necessitat de desenvolupar un sistema de transport per garantir la protecció adequada de la càrrega i la captació cel·lular, encara que aquests sistemes hagin de presentar altres propietats com són la baixa immuno-genicitat i toxicitat. Fins fa pocs anys, els portadors basats en peptides, com les oligo(etilamino) amides (OAA), mostraven un gran potencial com a plataformes d'administració. Degut a la fàcil i ràpida síntesi de sequencies definides de OAA, aquestes són les adequades per diversos tipus de teràpia, com el lliurament del DNA, RNA, proteïnes i fàrmacs. Per tant, a aquest projecte s'ha establert una bibli-oteca que conté nou lipo-OAA. Els blocs de construcció sintetitzats diferien a la hidrofobicitat en modificar el domini àcid (Stp-Analogues) o la columna vertebral (Gtt-Analogues). L'eficiència dels agents d'administració Cas 9/sgRNA RNP es va avaluar mitjançant proves cel·lulars dirigides a cèl·lules Hela GFP Tubulin. S'ha pogut demostrar que els blocs de construcció més hidròfobs en comparació amb 1445 (Stp) augmenten l'eficiència de transfecció. Fins i tot en una dilució deu cops major, es va obtenir una eficàcia de transfecció > 90% a 1633 (Htp). Un resultat prometedor a l'edició del genoma d'alta eficiència a través de OAA tindria una gran importància per a les futures teràpies individuals.

 

Director/a

Cuenca González, Ana Belén
Lächelt, Ulrich

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2021-09-22