Characterization of a novel Bruch’s membrane analogue based on decellularized tissue for the development of outer blood-retinal barrier models

Autor/a

Garrido Balcells, Patricia

Abstract

La visió és un dels sentits més importants per a la interacció amb el món que ens envolta. La pèrdua de la vista suposaria un gran canvi a la vida quotidiana de tots nosaltres. Moltes malalties oftalmològiques estan associades a la pèrdua de la visió com ara la degeneració macular relacionada amb l'edat o la retinopatia diabètica. Aquestes dues malalties, entre d'altres, estan relacionades amb una disrupció de la barrera hematoretiniana externa. Aquesta membrana està formada per l'epiteli pigmentari de la retina, la membrana de Bruch i els coriocapillaris. Actualment, no hi ha cap tractament per a la cura eficaç de les malalties relacionades amb la barrera hematoretiniana externa ia més els tractaments actuals són incòmodes per al pacient.
Cal més investigació per desenvolupar nous tractaments per a les malalties relacionades amb la barrera hematoretiniana externa. L'inconvenient més gran per al desenvolupament d'aquests tractaments és la manca de models per a la simulació de la barrera hematoretiniana externa. Per això, el principal objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un biomaterial que mimetitzi la membrana de Bruchs basada en la descel·lularització de la membrana de Bruchs obtingut d'ulls porcins. En aquest projecte hem caracteritzat aquest biomaterial innovador i ho hem comparat de manera funcional amb altres revestiments proteics convencionals per als cultius de l'epiteli pigmentari de la retina.

 

Director/a

Martorell López, Jordi
Molins, Blanca

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-18