Characterization of tomato PR1 processing in immunity: Evaluating the role of P69 on generation of the CAPE1 peptide

Autor/a

Vilafranca i Tello, Miquel

Abstract

El marciment bacterià causat pel bacteri transmès pel sòl Ralstonia solanacearum s’ha convertit en una preocupació a nivell global. Cada any afecta centenars d’espècies vegetals, entre elles diverses amb un pes significatiu en l’agricultura, afectant col·lateralment a nivell econòmic i social a certs països. No obstant, algunes espècies són capaces de presentar una resposta defensiva de cara al bacteri, essent així resistents a aquest. Aquest és el cas de la variant Hawaii 7996 de tomaquera (Solanum lycopersicum), tot i que el mecanisme responsable de la resposta no és clar. El grup de Malalties Bacterianes en Plantes i Mort Cel·lular en Plantes del CRAG treballa actualment en entendre’l centrant-se en el proteoma secretat per la tomaquera, concretament, en el rol que podria tenir la proteïna relacionada amb la patogènia (PR) PR-1. I tot i que s’ha demostrat que les proteïnes PR-1 posseeixen activitat anti-microbiana, el seu mecanisme d’acció també és una incògnita. Per tant, aquest treball de fi de grau es focalitza en analitzar el rol que les proteases P69D i P69B podrien tenir en el processament i subseqüent activació de les PR-1, amb especial èmfasis en el tall i alliberament del pèptid CAPE1, constitutiu de les PR-1, el qual estudis recents han tret a la llum la seva implicació com a pèptid de senyal en la resposta immunològica vegetal. Per tal de realitzar-ho, quatre classes de vectors codificant per PR-1 de tomaqueres es van transformar a cèl·lules AsE de A.tumefaciens, expressar de forma transitòria en fulles de Nicotiana benthamiana i extreure les proteïnes resultants per a incubar-les amb P69.
Finalment, per tal d’abordar la problemàtica entorn a l’expressió limitada de proteïna que comportant l’expressió transient, es va estudiar la concentració de L-arabinosa requerida per tal d’optimitzar l’expressió de la proteïna, per de cara a un futur, poder expressar els vectors de PR-1 de forma heteròloga en cèl·lules TOP10 de E. Coli.

 

Director/a

Carnicer Heras, Marc
Sánchez Coll, Núria

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07