Cideralia “Cider distribution pioneers”

Autor/a

Rodríguez Marín, José Javier
Marcilla Biurrun, Félix  

Abstract

La nostra idea de negoci, després d'haver realitzat un brain storming és la d'importar i distribuir sidra anglesa "Cider" al nostre país. Començarem per Barcelona ja que és la ciutat que més turistes acull. Gràcies a l'experiència a l'estranger amb l'Erasmus, ens hem adonat de que una gran varietat de productes podrien ser reeixits a Espanya; un d'ells és la sidra, a la qual diferenciarem de l'espanyola anomenant-la Cider. Es tracta d'una beguda alcohòlica de baixa graduació, escumosa i agredolça que s'obté per fermentació del suc de poma. La Cider és un producte molt comú i produït en països com França, el Regne Unit i Irlanda que són els majors consumidors. Curiosament aquests tres països es troben entre els top ten de països que van visitar Espanya el 2018 (82,8 milions de turistes). A Espanya, el sector de la sidra suposa una facturació per sobre de els 50 milions d'euros. És el quart país fabricant de sidra a la Unió Europea per darrere del Regne Unit, França i Alemanya. A Astúries es produeixen més de 45 milions de litres de sidra a l'any, el que suposa, la comercialització de més de 40 milions d'ampolles. Aquesta quantitat representa el 80% de la sidra que es fabrica a Espanya i d'ella, es consumeix el 70% en la pròpia regió, el que produeix un consum mitjà de 50 litres per habitant.
Per tant, tenint en compte aquestes dades ens adonem de que a Espanya la sidra tendeix a ser un producte de consum habitual amb l'excepció de nord del país (Astúries, Cantàbria, Galícia, Navarra i País Basc) on ja està popularitzada. Per tant, el nostre objectiu és tractar d'incrementar la visibilitat de la Cider als bars de tot el país perquè quan vinguin els turistes es sentin com a casa; gaudint d'un producte familiar i de gran consum.

 

Director/a

Fazio Bieto, José
 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-01