Clear View

Autor/a

Raventós Romero, Alberto
Roca-Umbert, Marta

 

Abstract

Clear View (CV) és una companyia que aporta confort mitjançant una solució senzilla que facilita l'adaptació dels nostres clients a la nova normalitat, a més de complir amb la necessitat bàsica sanitària de l'ús de la mascareta.
Al llarg d'aquest projecte, vostès podran veure el pla de negoci d'una empresa que confecciona, ensambla i comercialitza mascaretes antibaf. Creant un nou mercat (blue ocean) on ens desmarquem dels productes individuals antibaf complint amb les funcions sanitàries d'un producte quotidià com són les màscares avui dia.
Aquest pla de negoci destaca tota la progressió en l'anàlisi externa i interna de les condicions a què s'haurà d'enfrontar Clear View abans del llançament, i les futures previsions per als propers tres anys. Amb el propòsit de poder assegurar el finançament i els recursos necessaris per a la viabilitat a llarg termini de l'empresa.La nostra clientela objectiu resideix a empreses. Clear View és una empresa B2B i el nostre tracte són amb detallistes locals i internacionals. La nostra diversificació es deu a una necessitat de confiança aportada pel negoci local, començant per les farmàcies, principal punt de venda dels nostres competidors indirectes, les màscares, ia la necessitat de visualització i creixement que aporten els minoristes internacionals, com Amazon, minorista amb més capacitat de mercat al món.
El nostre avantatge rau en el fet que oferim un producte que combina dos mercats diferents en un. Aquesta combinació aporta una oportunitat de mercat nova que hem categoritzat com a (blue ocean) aportant-nos les condicions necessàries per a un creixement i consolidació veloç per aconseguir un posicionament òptim respecte a la competència. D'altra banda, la nostra ubicació en un dels països amb més restriccions i obligatorietat amb l'ús de la mascareta ens aporta un avantatge competitiu respecte a noves incorporacions internacionals o empreses amb productes antibafs que puguin intentar copiar el nostre producte.
La formació de l'empresa es concentra en dos socis fundadors, Marta Roca-Umbert i Alberto Raventós, el capital aportat dels quals serà de 12.000 € cadascun i amb uns estatuts de continuïtat en el projecte que asseguri una activitat a llarg termini. A més, comptem amb el suport d'una bona gestió en els pagaments i cobraments dels diferents comptes, aconseguint acords que afavoreixen un cobrament a curt termini i un pagament a mitjà termini. Igualment, Clear View comptarà amb el suport i la dedicació d'un treballador des del moment 0 per realitzar les funcions de producció necessàries per a la viabilitat del projecte.
Finalment, l'empresa Clear View desenvolupa un producte que no només és viable econòmicament parlant sinó que també aporta una solució a una de les necessitats bàsiques de la societat, facilitant aquesta viabilitat. L'empresa també té un component social, aportant el nostre temps com a empresaris per al suport i ajuda de la societat, adaptant, igual que el nostre producte, les ajudes a cada comunitat local.

 

Director/a

Arlández Mañá, Alex

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-17