Clonning, periplasmic expression and functional assessment of an anti_CD133 single-chain variable antibody fragment

Autor/a

Sabartés Mirabete, Marc

Abstract

El glioblastoma multiforme és el tumor cerebral primari maligne més comú. Tot i els tractaments actuals, els pacients tenen una esperança de vida mitjana de 15 mesos. La ineficàcia d'aquestes teràpies s'explica fonamentalment per dos motius: la presència de la barrera hematoencefàlica, que restringeix l'accés a l'àrea peritumoral, i l'existència de cèl·lules mare de glioma (GSC), responsables de la recaiguda tumoral. Les nanoteràpies dirigides han obert noves vies que poden permetre fer front a aquests reptes. No obstant això, fer teràpies dirigides específicament a les GSC és tot un repte perquè els marcadors de superfície, com el CD133, també s'expressen en cèl·lules sanes. És per això que el nostre grup està treballant en el desenvolupament de derivats d'anticossos contra marcadors de GSC que s'activen només en el lloc del tumor. Anteriorment, hem produït fragments d'anticossos monocatenaris anti-CD133 (scFv) mitjançant el replegament de cossos d'inclusió. En aquest treball de final de grau, expressem scFv anti-CD133 mitjançant expressió periplàsmica per comparar la seva afinitat d'unió amb la produïda per replegament. Amés, clonem diferents variants de scFv anti-CD133 amb diferents etiquetes de purificació i les expressem i purifiquem. A més, també caracteritzem els scFv mitjançant electroforesi en gel i Western Blot. Finalment, comparem la capacitat d'unió d'aquests scFv amb el scFv replegat en cèl·lules CD133 positives i negatives.

 

Director/a

Oller Salvia, Benjamí
Lucchi, Roberta

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-20