Comparación de las características farmacotécnicas de una emulsión W/O frente a una forma gelificada de ibuprofeno

Autor/a

Heras i Gil, Núria

Abstract

S'inicia aquest treball parlant sobre les principals característiques i formes de caracterització de les emulsions i els gels. Després de fer una breu descripció sobre l'ibuprofèn (principi actiu), es consideren diverses formulacions amb aquest principi actiu tant en forma d'emulsió com de gel. També s'especifiquen les característiques dels excipients esmentats en les formulacions anteriors (reguladors de pH, conservants, tensioactius ...) Finalment, es detallen alguns exemples de medicaments comercials en forma de gel i d'emulsió amb ibuprofèn com a principi actiu.

 

Director/a

Artalejo Ortega, Beatriz
Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2020-06-01