Computer vision applied to cycling lane detection

Autor/a

Salesa Pérez, Pau

Abstract

L’objectiu d’aquest projecte és implementar un sistema de detecció de carrils en un vehicle de mobilitat personal (per exemple, un patinet elèctric) aplicant conceptes i tècniques bàsiques de visió per computador. La "nova mobilitat" requereix solucions que puguin proporcionar seguretat als usuaris i als que els envolten. Els sistemes de detecció de carrils són una de les característiques que es consideren necessàries per al desenvolupament i la millora de sistemes que ja existeixen en automòbils autònoms (ADAS), però que també es podrien implementar en vehicles de mobilitat personal.

 

Director/a

Gallemí i Rovira, Oriol

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2021-06-20