Cytostatic drugs as a potential risk in surface waters

Autor/a

Gibert Amat, Marta

Abstract

El càncer causa moltes morts cada any a tot el món. Es tracta, bàsicament, amb citostàtics. Aquests components tenen propietats fisicoquímiques molt diferents entre ells, per aquesta causa s'eliminen per diferents rutes. Però després d'eliminar acaben en les aigües residuals, que les depuradores no són capaços d'eliminar de el tot. Per tant, es troben en les aigües superficials. S'ha dut a terme l'anàlisi amb LC-MS / MS. En una mostra d'aigua de la depuradora d'al Besòs, es van trobar les següents concentracions de fàrmacs (ng / ml) en ordre decreixent: prednisona (44,85), àcid micofenòlic (36,87), bicalutamida (5,97), ciclofosfamida (1,87), ifosfamida (1,42), megestrol i ciproterona (0,3), i finalment, gemcitabina (0,51). A causa de l'estat d'alarma sanitari, només es va poder analitzar una mostra, i el mètode no es va poder optimitzar per a tots els components a analitzar. Com a conclusió, s'ha vist que hi ha presència d'aquests compostos en les aigües superficials, i que, per tant, pot afectar la nostra salut.
Paraules clau: càncer, citostàtics, cromatografia, aigües residuals, aigües superficials, LC-MS / MS.

 

Director/a

Gómez Canela, Cristian
 

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14