Dash: Fast Goods

Autor/a

Isasi-Isasmendi Vilana, Olivia
Vergés Fort, Ana Patricia

 

Abstract

Dash neix a partir de la necessitat de voler obtenir productes de moda en menys de 24h i sense haver d'invertir temps a desplaçar-se a les botigues. És un servei a aquelles dones ubicades a la zona de Barcelona.
L'objectiu del projecte és que el client pugui adquirir productes de moda de diferents botigues en una mateixa comanda al punt que més li convingui. D'aquesta manera, Dash es vol diferenciar de la competència, altres aplicacions d'enviament i els propis serveis d'enviament de les botigues, en la facilitat i rapidesa oferta. El servei és ofert a través d'una app mòbil i una pàgina web, on el client pot escollir productes de diferents botigues. Un cop s'hagi realitzat la comanda serà lliurada al lloc indicat per l'usuari.
Amb Dash el client s'estalviarà haver d'anar a les botigues físiques i evitar fer les llargues cues que s'estan generant per les restriccions del Covid. El principal objectiu és donar a conèixer el servei al mercat, de manera que aconseguim certa notorietat de marca i així incrementar el nostre target progressivament.
La inversió inicial necessària per començar l'activitat empresarial aportada per les dues sòcies i la suma d'aquesta inversió és de 25.000 €. Aquesta xifra cobreix les despeses fixes i les inversions necessàries per iniciar el negoci.
Segons els càlculs de l'empresa, el nostre volum de vendes augmentarà any rere any. Els ingressos dels tres primers anys són: 60.000€, 150.000€ i 225.000€ respectivament. Després de l'anàlisi de les diferents ràtios, Dash es troba en una salut financera òptima malgrat tenir un excés d'actius improductius, per la qual cosa podríem ampliar el nostre volum de vendes. La tresoreria en els tres primers anys és positiva, la qual cosa significa que la nostra empresa pot fer front als diferents pagaments. Amb el model de negoci dissenyat, el projecte seria rendible encara obtenint uns beneficis no molt elevats. Els beneficis del primer any representen un 4% de les vendes, un 5% de les vendes el segon any i el tercer any representen un 9%. L'increment de volum de vendes podria significar invertir i expandir el negoci tant ampliant la zona de repartiment a altres àrees metropolitanes o ciutat així com ampliant el nostre target; és a dir oferint productes de moda masculina i infantil.

 

Director/a

Fazio Bieto, José

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Data

2021-05-16