Desarrollo de nuevos marcadores de selección para células de mamífero

Autor/a

Jaroslavsky Dodo, Ariel

Abstract

A la producció de molècules biològiques, és convenient disposar de biocatalitzadors que expressin el producte d'interès de manera estable. Per fer-ho, s'utilitzen els marcadors de selecció, que permeten la selecció de les cèl·lules que s'han modificat i incorporat el material genètic que codifica per a una proteïna d'interès, així com mantenir la població cel·lular modificada. BHRF1 és una proteïna homologa a Bcl-2, provinent del virus d'Epstein-Barr. Després de la infecció vírica, les cèl·lules activen la cascada apoptòtica. En interaccionar amb les proteïnes pro apoptòtiques, BHRF1 pot reprimir la via intrínseca de l'apoptosi elongant l'estada de l'hoste a la cèl·lula. En aquest treball es planteja utilitzar aquesta proteïna com a marcador de selecció en mamífers, utilitzant condicions que indueixin la via intrínseca de la mort cel·lular programada. Això té un cert grau de rellevància econòmica, en suposar lestalvi dantibiòtics per seleccionar cultius de mamífers, i també científica en brindar una alternativa nova per seleccionar cèl·lules transfectades.
Es realitza un disseny experimental per esbrinar les condicions que permetin que BHRF1 actuï com a marcador de selecció, així com per avaluar l'eficiència d'aquesta selecció i l'efecte de la presència d'aquesta proteïna a la producció d'altres. Aquest plantejament dóna lloc a la necessitat de construir 3 plasmidis: pGFPneo3, GFP-BHRF1 i BHRF1puro3. Es construeix i seqüència pGFPneo3 i s'obté un candidat raonable per a GFP-BHRF1, que no ha estat seqüenciat.

 

Director/a

Lecina Veciana, Martí
Leivar Rico, Pablo 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07