Desarrollo de un adsorbente basado en óxido de grafeno

Autor/a

Escobar Peral, Álvaro

Abstract

En el present treball s'ha analitzat l'ús d'òxids de grafè comercials com a materials adsorbents d'alta eficiència per a l'eliminació de substàncies odoríferes presents en aigües residuals.
S'ha desenvolupat una metodologia experimental que permeti caracteritzar la capacitat adsorbent d'aquests materials en medi aquós mitjançant la quantificació per fluorimetria de l'adsorció de dimetil antranilat. Els resultats obtinguts s'han comparat amb la capacitat adsorbent del carbó actiu, com a exemple de producte utilitzat en la depuració d'aigües residuals d'origen industrial.
Amb l'objectiu de millorar la capacitat adsorbent dels òxids de grafè s'han proposat dues modificacions: la generació d'un composite carbó actiu- òxid de grafè i la reducció mitjançant àcid ascòrbic dels grups funcionals presents en els òxids de grafè. Aquesta última aproximació ha mostrat resultats prometedors en la capacitat d'adsorció de compostos orgànics dels òxids de grafè.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles
Ramos Masana, Ana 

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-02-01