Desarrollo de un modelo para detectar niveles de líquido linfático de forma localizada

Autor/a

Navarro Pons, Oriol  

Abstract

En aquest treball es presenta la creació d'un algoritme que, mitjançant les variables obtingudes amb un dispositiu OECP (Open Ended Coaxial Probe), permeti obtenir valors de l'espessor de la capa de líquid limfàtic acumulat, present en pacients amb limfedema. Per arribar fins a aquest punt s'ha realitzat una anàlisi de la malaltia, així com un estudi de l'estat de l'art dels equips de diagnòstic actuals per a determinar quin era el millor punt de partida, de manera que el nou dispositiu fora econòmic, ràpid, fàcil d'usar, no invasiu pel que fa a la salut del pacient i que obtinguis resultats quantitatius. Posteriorment s'ha realitzat un estudi sobre el funcionament sobre el qual es basaria tant el dispositiu com l'algoritme, i s'ha desenvolupat mitjançant una anàlisi experimental simulat l'algoritme en qüestió. Finalment s'ha dissenyat una interfície gràfica d'usuari on, introduint les variables mesures de permitivitat, obtingui, mitjançant l'algoritme, el gruix de la capa de líquid limfàtic acumulat. Per aquest motiu és indispensable que les consultes mèdiques que tractin aquest tipus de malaltia disposin d'equips de mesura que permetin detectar-la en els seus estadis primaris, i així poder actuar en conseqüència. Els equips emprats en l'actualitat, si bé ofereixen informació qualitativa sobre la patologia, no permeten mesurar de manera quantitativa la quantitat de líquid intersticial acumulat. D'aquesta necessitat neix l'ànima d'aquest projecte.En aquest treball es presenta la creació d'un algoritme que, mitjançant les variables obtingudes amb un dispositiu OECP (Open Ended Coaxial Probe), permeti obtenir valors de l'espessor de la capa de líquid limfàtic acumulat, present en pacients amb limfedema. Per arribar fins a aquest punt s'ha realitzat una anàlisi de la malaltia, així com un estudi de l'estat de l'art dels equips de diagnòstic actuals per a determinar quin era el millor punt de partida, de manera que el nou dispositiu fora econòmic, ràpid, fàcil d'usar, no invasiu pel que fa a la salut del pacient i que obtinguis resultats quantitatius. Posteriorment s'ha realitzat un estudi sobre el funcionament sobre el qual es basaria tant el dispositiu com l'algoritme, i s'ha desenvolupat mitjançant una anàlisi experimental simulat l'algoritme en qüestió. Finalment s'ha dissenyat una interfície gràfica d'usuari on, introduint les variables mesures de permitivitat, obtingui, mitjançant l'algoritme, el gruix de la capa de líquid limfàtic acumulat.

 

Director/a

Fernández, Esmerats, Joan
Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-29