Desarrollo de una aplicación SCADA para una estación de la célula flexible de fabricación

Autor/a

Cano Vázquez, Aitor

Abstract

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’avenç tecnològic respecte la cèl·lula de fabricació flexible que IQS ha realitzat. La cèl·lula era monitoritzada amb el software InTouch, el qual requereix una llicència anual per funcionar. Al canviar els PLCs, instal·lant els S7-1500 de Siemens, ha estat possible desenvolupar un SCADA en WinCC, un software inclòs a TIA Portal, el qual no necessita cap llicència per utilitzar-ho. Al realitzar el canvi, l’antic SCADA no era 100% compatible amb el nou software, donant via lliure per desenvolupar el projecte. El projecte s’ha realitzat únicament sobre una estació de tota la cèl·lula, però sempre pensant en el futur i deixant la porta oberta perquè sigui possible afegir noves estacions sense que generi grans problemes.

 

Director/a

Reyes Pozo, Guillermo
Molins Vara, José Javier

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-15