Design of a computer application to evaluate human machine interfaces through synchronization

Autor/a

Garcia Castells, Marc

Abstract

Les interfícies home-màquina (HMI) són claus quan es vol establir el control i la monitorització dels processos, així com en trens d'alta velocitat, processos de mecanització, processos automatitzats en laboratoris o qualsevol procés de producció en la indústria química. El seu disseny juntament amb l'entrenament dels operaris és determinant en sistemes de seguretat o instruccions programades en la indústria.
Aquest projecte consisteix en el disseny i el desenvolupament d'una aplicació que simuli el panell d'un procés químic, de manera que el procés pugui ser controlat. L'aplicació ha de permetre avaluar la resposta d'aquest panell com a interfície home-màquina mitjançant la sincronització. Es vol comprovar si la sincronització entre els usuaris és un bon mètode per saber com de entrenats estan diferents usuaris.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier
Palmer Comas, Damià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-20