Design of targeted nanoparticles for modulating oncogene expression in NSCLC

Autor/a

Olmo Osuna, Laura

Abstract

El càncer de pulmó de cèl·lules no petites representa aproximadament el 80% dels casos de càncer de pulmó i s’ha convertit en la principal causa de mort relacionada amb el càncer. La quimioteràpia combinada és el tractament més utilitzat, però desafortunadament el 70% dels pacients són diagnosticats en una fase avançada y presenten metàstasi en el moment del diagnòstic, fent poc eficaç els tractaments actuals. Per aquesta raó, en els darrers anys han aparegut noves modalitats de tractament, com ara el silenciament gènic intervingut per l’ARN utilitzant petit ARN d’interferència (ARNsi). Per explorar el potencial del ARNsi com a teràpia gènica per a NSCLC, s’ha desenvolupat nanopartícules compostes de Poly(β-aminoesteres)s (pBAE) funcionalitzades amb Anisamida per administrar eficaçment ARNsi en cèl·lules NSCLC, que sobrexpressen el receptor sigma. Primer, es van modificar les nanopartícules de pBAE per disminuir la promiscuïtat del complex lisina:histidine. Per fer-ho, les nanopartícules es van recobrir amb pBAE negatiu, per tal de disminuir la càrrega positiva de la superfície. Després, aquest pBAE negatiu es va funcionalitzar amb Anisamide per augmentar la selectivitat de les nanopartícules. Es van obtenir nanopartícules lleugerament positives (15 mV), amb una mida inferior a 200 nm y l’estabilitat del recobriment es va mantenir durant el temps. La interacció electrostàtica entre polímer positiu i negatiu ha fet que les nanopartícules siguin més estables. La formulació de les nanopartícules ha demostrat un augment en l’eficàcia de transfecció en comparació amb aquelles sense Anisamide. L’assaig d’internalització va demostrar que les nanopartícules estaven entrant a les cèl·lules a través d’endocitosi intervinguda per receptor, per tant es va aconseguir un sistema més específic.
En conclusió, els nostres resultats demostren que les nanopartícules de pBAE modificades amb Anisamida són un vector prometedor per administrar ARNsi en tumors de forma més selectiva. S’ha aconseguit obtenir una modalitat terapèutica vàlida en la teràpia de NSCLC.

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Fornaguera Puigvert, Cristina 

Estudis

IQS SE - Màster en Bioenginyeria

Data

2020-06-30