Designing a combined targeted nano-therapy for NSCLC

Autor/a

Moliner Usón, Tomás

Abstract

El càncer de pulmó és la principal causa de mortalitat relacionada amb el càncer i es pot classificar en carcinoma pulmonar microcític (15% dels casos) i carcinoma pulmonar no microcític (85% dels casos). Aquest càncer es pot tractar amb cirurgia només en etapes primerenques, però el 70% dels pacients presenten metàstasi a l'hora del diagnòstic. Tradicionalment, aquests pacients han estat tractats amb quimioteràpia o radioteràpia. Les dosis altes d'aquests tractaments maten les cèl·lules canceroses amb un dany incontrolable a les cèl·lules normals. Recentment han sorgit noves teràpies dirigides, com el silenciament de gens d'ARN específic amb siRNA. La teràpia combinada sembla ser l'opció més prometedora per tractar el càncer de manera més eficient. En aquest projecte, hem combinat l'efecte silenciador del siRNA mTOR (induint una escissió específica d'un gen sobreexpressat en cèl·lules tumorals) amb FdU10 (un nou agent quimioterapèutic).
En primer lloc, hem desenvolupat nanopartícules composades de pBAE modificades amb lisina:histidina per transportar l’FdU10. Aquestes nanopartícules han demostrat un augment en l'eficàcia de transfecció i una disminució en la viabilitat cel·lular per l'activitat de l'FdU10. També hem recobert negativament aquestes nanopartícules amb pBAE modificat amb àcid aspàrtic, disminuint la càrrega positiva de la superfície i per tant disminuint l'eficàcia de propagació. Un cop disminuïda la selectivitat, aquestes nanopartícules s’han funcionalitzat amb Anisamida per augmentar la seva selectivitat cap a cèl·lules tumorals. S’ha realitzat un assaig d'internalització per mostrar com les nanopartícules funcionalitzades entren a la cèl·lula a través d'endocitosi mediada per receptors. En conclusió, aquestes nanopartícules han creat un sistema de nano-delivery selectiu per a NSCLC. També hem demostrat com la teràpia combinada amb siRNA mTOR i FdU10 (tots dos complexats amb la mateixa combinació de pBAE) és un tractament prometedor i incrementa la mort de les cèl·lules tumorals. Es van realitzar estudis d'hemòlisi ex vivo per demostrar que les nanopartícules eren compatibles amb els glòbuls vermells.
En conclusió, els resultats d'aquest projecte han demostrat com la teràpia combinada és una potencial estratègia per a disminuir la viabilitat cel·lular i com les nanopartícules amb Anisamida són un vector prometedor per administrar FdU10 i mTOR siRNA a les cèl·lules tumorals de forma selectiva.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gómez, Salvador

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-21