Development of supramolecular metallacages for use as drug delivery systems for applications in cancer therapy

Autor/a

Puigseslloses i Sánchez, Pol  

Abstract

El cisplatí és actualment un dels fàrmacs més utilitzats pel tractament del càncer. Tot i així, presenta una sèrie de desavantatges degut a la seva manca de selectivitat, extenent els seus efectes tòxics a teixits sans. En els darrers anys, s’han dedicat grans esforços per donar una solució a aquests problemes; entre els quals, el desenvolupament de sistemes avançats d’alliberament de fàrmacs capaços de protegir el medicament durant la circulació sistèmica i facilitar-ne la captació en cèl·lules tumorals. En aquest context, els complexos de coordinació supramolecular (SCC), i particularment, les anomenades metallacages, s’han esdevingut com a prometedors sistemes d’alliberament de fàrmacs. Aquestes estructures supramoleculars són entitats discretes i ben definides, formades per l’autoassemblatge de lligands bidentats amb un precursor metàl·lic apropiat. La formació d’aquestes capses supramoleculars crea una cavitat interna dins l’estructura, que pot ser aprofitada per les seves propietats amfitrió-hoste per a l’encapsulació d’ small molecules.
Recentment, el grup de recerca de la Professora Dra.Casini ha desenvolupat una sèrie de metallacages basades en l’estructura Pd2L2 (L = lligand), amb un gran potencial per ser utilitzades com a sistemes d’alliberament per al cisplatí. Aquest treball es centra en eixamplar aquesta llibreria de metallacages, aprofitant la seva tolerància per a la funcionalització amb una gran varietat de grups funcionals. Aquest fet permet així una optimització de les seves propietats, com per exemple: una millor solubilitat,  fluorescència, i la capacitat d’encapsular i alliberar cisplatí. A més, aquest projecte està encarat a la síntesi i l’estudi d’una metallacage altament fluorescent per a futures aplicacions in vitro per a estudiar els mecanismes de captació que tenen lloc a les cèl·lules.

 

Director/a

Casini, Angela 

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-04-19