Digitalización y externalización del proceso logístico de una empresa industrial del sector automóvil

Autor/a

Nomen Brotons, Oriol

Abstract

Aquest Treball de Final de Grau tracta sobre la creació d'un sistema logístic per a una empresa genèrica del sector d'automoció. Per a això es realitza un procés que permeti millorar l'operativitat i l’efectivitat en el camp logístic de l'empresa. Es presenten dos punts de resolució per poder aplicar el canvi en el procés.
D'una banda, es té en compte l'externalització de les activitats gràcies a la incorporació de personal especialitzat i la figura d'un operador logístic. De l'altra, es té en compte la digitalització mitjançant l'agregació de la tecnologia RFID amb antenes que capten els moviments del material i una plataforma de gestió en format aplicació. A més, es presenta la planificació de tot el projecte, així com una estimació dels costos per poder implementar totes les accions que es descriuen en el treball.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-20