Dilemas éticos del uso compasivo

Autor/a

Montornés Parra, Irene

Abstract

Aquest treball té com a objectiu descriure i comentar els principals dilemes ètics derivats de lús compassiu de medicaments. Per això, investiga sobre les legislacions vigents a Espanya, i el posicionament ètic que han pres algunes organitzacions espanyoles, per oferir una imatge tan exacta com sigui possible sobre l'estat de la qüestió. En resumir l'estat d'aquesta qüestió, aquest treball fa un doble diagnòstic: sobre la necessitat de millorar la llei, i sobre la necessitat d'una intervenció més gran dels comitès ètics dels hospitals en el procés de l'ús compassiu. Ambdues propostes podrien donar més seguretat i facilitat al procés amb vista al benefici del pacient.

 

Director/a

Quintana Rubio, Oriol

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-06