Diseño de estrategias basadas en CRISPR/Cas9 para la generación de mutantes y su posterior validación experimental

Autor/a

González Navarro, Irene  

Abstract

Des del seu descobriment, el sistema immunitari bacterià conegut com CRISPR / CAS9 s'ha consolidat com una de les eines d'edició genètica més favorable per la seva versatilitat, fàcil ús i bons resultats. L'adaptació de la mateixa per a la modificació genòmica en organismes eucariotes ha suposat un gran progrés en els últims anys en permetre generar models de malalties per al desenvolupament de fàrmacs innovadors, així com possibilitat originar nous coneixements sobre la regulació gènica.
Per entendre la regulació gènica, és d'especial interès conèixer el paper que juguen els elements mòbils (TEs) en el genoma; aquestes molècules es corresponen amb seqüències d'ADN que tenen la capacitat de canviar la seva posició dins de l'material genètic, podent modificar així l'estructura i expressió gènica d'ell mateix, de manera que, aclarir la seva funció és clau per a un major enteniment dels processos de regulació de els organismes.
A tot això, ia falta d'un assaig en què s'hagi aplicat la tecnologia CRISPR per dilucidar l'efecte dels TEs en l'organisme model Drosophila melanogaster, en el present treball es proposen dues estratègies basades en CRISPR / CAS9 per aconseguir, d'una banda , l'eliminació de l'element FBti0019985 a el genoma de referència ISO-1, amb l'objectiu de confirmar que es tracta d'una mutació adaptativa implicada en processos de resposta a el fred i a l'estrès immunològic; de l'altra, la interferència d'una família específica de TEs en la soca RAL-177
de D.melanogaster, per establir com afecta a la transcripció de gens després d'una exposició a xenobiòtics.
Paraules clau: Sistema immunitari bacterià, CRISPR / CAS9, adaptació, elements mòbils, TEs, Drosophila melanogaster, eliminació, FBti0019985, ISO-1, mutació adaptativa, interferència, família de TEs, RAL-177, xenobiòtics.

 

Director/a

Faijes Simona, Magda 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-15