Diseño de un elemento sensorizado para monitorizar el comportamiento de vías apeadas

Autor/a

Ginel Valero, Eric

Abstract

Aquest projecte consisteix en un projecte real proposta pel Metro de Madrid i Comsa. En aquest document, es presenta el procés i desenvolupament per dissenyar un sensor que permetrà controlar el comportament de vies apiades. Inicialment, s’analitzen els requisits que ha de presentar el projecte i s’estudia el mercat per poder ampliar el coneixement sobre sensors, examinant si hi ha una proposta apta pel projecte. A continuació, es procedeix a realitzar el disseny preliminar del sensor de càrrega, on es tenen en compte les sol·licitacions que afectaran al sensor. La base de tots els càlculs executats i sobre la qual es prenen decisions, resideix en l’equilibri que ha de presentar el sensor entre la inestabilitat per vinclament i el límit de fluència. Finalment, es concreta un disseny final, estudiat en més profunditat per garantir el seu funcionament òptim.

 

Director/a

Pérez Martínez, Marco Antonio

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-01