Diseño de un prototipo de hotel modular para un emplazamiento privado

Autor/a

Martínez Domènech, Enrique

Abstract

La humanitat està en contínua expansió, tant numèrica com territorial. A causa d'aquesta realitat, combinada amb el poc control i responsabilitat de les diferents institucions governamentals durant els últims anys, el nostre planeta està en un moment crític quant a recursos i gestió dels seus espais. Per aquesta raó, s'estan potenciant diferents solucions i mentalitats per a revertir, o almenys rebaixar, la situació. Lligat amb aquesta idea, en el món de la construcció s'està apostant per un èmfasi en la sostenibilitat global, buscar menor impacte, major eficiència, millors materials…Un dels recursos més innovadors i en ple apogeu és la construcció modular. Aquesta manera és aplicable en tots els àmbits de la construcció on sigui imperatiu trobar un millor equilibri tant ambiental com funcional, com seria el cas de l'hostaleria. En aquest projecte, es coneixeran les possibilitats i situació de la construcció modular actual juntament amb el seu potencial en el món hoteler. S'analitzaran i compararan projectes ja existents de diversos usos, incidint sobretot en hotels modulars, amb la finalitat de proporcionar un disseny d'un prototip d'hotel modular, en un terreny concret, basat en aquesta mena de construcció.

 

Director/a

Llaverías Baques, Núria

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-21