Diseño de un rotor de turbina eólica de tipo Darrieus

Autor/a

Riera Guardiola, Inés

Abstract

Aquest treball se centra a dissenyar el rotor d'una turbina eòlica d'eix vertical, de tipus Darrieus en H, després de fer una anàlisi prèvia d'aquest tipus de dispositiu. Els càlculs es desenvolupen a partir del model Multiple-Streamtube Model adaptat i programat mitjançant Matlab. Els càlculs han estat realitzats per a una turbina de baixa potència amb un perfil NACA0021. Els paràmetres de disseny del dispositiu són optimitzats amb l'objectiu d'assolir el màxim rendiment possible.

 

Director/a

Gallemí i Rovira, Oriol
Menacho Solà Morales, Joaquín

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-07