Diseño de un sistema híbrido eólico-fotovoltaico para reducir las emisiones a la atmósfera provenientes de los barcos atracados en el puerto de Barcelona

Autor/a

Manteca Ibáñez, Paola

Abstract

El present TFM té com a objectiu dissenyar la configuració bàsica d’un sistema híbrid eòlic-fotovoltaic que permeti la reducció de les emissions de gassos d’efecte hivernacle a l’atmosfera dels vaixells que es troben atracats al Port de Barcelona. Així doncs, es pretén dissenyar un sistema cold ironing amb energies renovables per al Port de Barcelona i fer un anàlisi econòmic de la solució aportada.

 

Director/a

Rolán Blanco, Alejandro  

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-08-14